Міськрайонне управління юстиції інформує

  Міськрайонне управління юстиції інформує

   

  13 грудня 2015 року набули чинності:

  - Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26 листопада 2015 року № 834-VIII;

  - Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 року № 835-VIII.

           Зазначеними Законами передбачено викладення у новій редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (набули чинності 01 січня 2016 року).

           Так, відповідно до нової редакції ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» суб’єктами державної реєстрації прав є:

  - виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;

  - акредитовані суб’єкти.

           Крім того, здійснювати реєстраційні дії у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно можуть:

  - нотаріуси,

  - державні виконавці – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень.

           Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

     Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори, та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації прав уклала:

  договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року;

  договір з іншим суб’єктом державної реєстрації прав та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації прав).

  Територіальні органи Міністерства юстиції України в межах території, на якій вони здійснюють свою діяльність:

  1) здійснюють контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав;

  2) розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймають обов’язкові до виконання рішення, передбачені цим Законом;

  3) складають протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

  4) організовують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

  5) забезпечують доступ державних реєстраторів до Державного реєстру прав та приймають рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

  6) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом.

  До повноважень суб’єктів державної реєстрації прав належить:

  - забезпечення проведення державної реєстрації прав;

  - забезпечення ведення Державного реєстру прав;

  - забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

  - забезпечення формування та ведення реєстраційних справ;

  - здійснення інших повноважень, передбачених Законом.

           Відповідно до нової редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», державним реєстратором є:

  1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;

  2) нотаріус;

  3) державний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

           Нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» набула чинності 01.01.2016, проте Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26 листопада 2015 року         № 834-VIII, передбачено, що:

  - органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями умов, необхідних для реалізації повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

           Крім того, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України № 834-VIII від 26.11.2015 рекомендовано сільським, селищним та міським радам (крім рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засіданнях питання щодо прийняття (неприйняття) рішення про здійснення повноважень суб’єктів державної реєстрації прав виконавчими органами таких рад та вжиття відповідних заходів, необхідних для реалізації повноважень суб’єктів державної реєстрації прав, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", у тому числі щодо підключення державних реєстраторів прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладення відповідних договорів з технічним адміністратором цього реєстру.

   

           Аналогічна ситуація склалася і у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

           З 01.01.2016 набула чинності нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (у новій редакції Закон має назву «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), згідно до якої суб’єктами державної реєстрації є:

  Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки;

  територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;

  районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

  виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

  Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

  Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 року № 835-VIII, теж передбачено так званий «перехідний період», а саме визначено, що територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня 2016 року.

   

  Отже, станом на лютий місяць 2016 року мешканці міста Василькова та Васильківського району мають змогу отримати відповідні послуги у:

  -         відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Васильківського міськрайонного управління юстиції (адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 1а, тел. (04571) 2-41-02);

  -         відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, легалізації об’єднань громадян Васильківського міськрайонного управління юстиції (адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 1а, тел. (04571) 2-12-48);

  -         Васильківській міській державній нотаріальній конторі (адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Луначарського, 5, тел. (04571) 2-22-45);

  -         Васильківській районній державній нотаріальній конторі (адреса: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 1а, тел. (04571) 2-22-47);

  -         Гребінківській державній нотаріальній конторі (адреса: 08662, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гребінки, вул. Леніна, 2,                                    тел. (04571) 7-16-70);

  -         Приватних нотаріальних конторах Васильківського міського та Васильківського районного нотаріального округу.

  Васильківське міськрайонне управління юстиції інформує:

    Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок...

  Васильківське міськрайонне управління юстиції інформує:

        Особливості проведення державної реєстрації актів цивільного стану за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян...

  Васильківське міськрайонне управління юстиції повідомляє

    Васильківське міськрайонне управління юстиції повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та...

  УКЛАДЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА У 2015 РОЦІ

    05.04.2015 вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». В результаті прийняття даного нормативно-правового документу...

  Васильківське міськрайонне управління юстиції інформує:

  Нагадуємо, що 07 липня 2015 року Міністерство юстиції з метою покращення умов отримання фізичними особами-підприємцями та юридичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Серпень 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31