ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ У 2018 РОЦІ

  Раздел: Новини » Новини району Дата публикации: 6-03-2019, 11:01

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  Київська область зберегла перші позиції за основними показниками соціально-економічного розвитку серед регіонів України. Практично у всіх галузях економіки та соціально-гуманітарної сфери області вдалося досягти позитивних зрушень, забезпечити зростання обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, збільшення потоків інвестиційних ресурсів в економіку області, пожвавлення діяльності представників малого та середнього бізнесу, що сприяло зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів і дало змогу спрямувати одержані кошти на виконання заходів обласних цільових програм, перш за все соціального спрямування.

  За своїм економічним потенціалом область належить до п`ятірки найбільш економічно розвинутих регіонів України. Результати соціально-економічного розвитку області, досягнуті протягом 2018 року, характеризуються такими основними показниками:

  – індекс промислового виробництва склав 102,0%, обсяг реалізованої промислової продукції підприємств становив 114,3 млрд грн (у 2017 році – 94,3 млрд гривень);

  – обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств збільшився на 20,7% і склав 17962,0 млн грн (по Україні – 2 місце);

  – підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 7273,3 млн грн, індекс будівельної продукції становив 101,9 відсотка;

  – обсяг капітальних інвестицій склав майже 37,5 млрд грн. (по Україні – 3 місце) та, у порівнянних цінах, збільшився на 9,8 відсотка;

  – загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2018 (наростаючим підсумком) становив 1591,6 млн.дол.США (по Україні – 3 місце), у порівнянні з початком 2018 року він збільшився на 2,9 млн дол.США;

  – загальний обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2018 рік у порівнянні з попереднім роком зріс на 6,2% і становив 1856,9 млн дол.США. Обсяг імпорту товарів збільшився на 7,1% та склав 3645,3 млн доларів США;

  – оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації збільшився, у порівнянних цінах, на 9,7% і склав 65,6 млрд гривень;

  – до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів надійшло 14645,3 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 6,4% більше, ніж у 2017 році;

  – до загального та спеціального фондів державного бюджету від області надійшло 62804,6 млн грн, що на 19,3% більше порівняно з 2017 роком;

  – на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 21,9 тис. незайнятих та безробітних осіб, що на 9,3% більше у порівнянні з 2017 роком, рівень працевлаштування безробітних склав 37,8% (у 2017 році – 34,9 відсотка);

  – кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності станом на 01.01.2019 становила 31887 місць (на початок 2018 року – 21433 місця);

  – середній розмір трудових пенсій порівняно з 2017 роком збільшився на 181,0 грн або на 7,2% та склав 2682,1 гривень;

  – середньомісячна номінальна заробітна плата склала 9097,0 грн. (по Україні – 3 місце), що на 26,6% перевищує її розмір за 2017 рік та у 4,7 рази більше рівня прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

  У Київській області продовжується робота щодо здійснення процесу децентралізації, розпочатого в 2015 році. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 1206-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області» р (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 266-р) затверджено розроблений Київською обласною державною адміністрацією проект перспективного плану формування територій громад Київської області для 29 громад.

  У 2018 році в області утворено 7 об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ):

  Шляхом приєднання до міст обласного значення (3 ОТГ):

  • Ржищівська міська ОТГ(прийняття остаточних рішень 17.08.2018);
  • Бучанська міська ОТГ (прийняття остаточних рішень 25.09.2018);
  • Березанська міська ОТГ (прийняття остаточних рішень 09.10.2018).

  23 грудня 2018 року відбулися перші місцеві вибори в 4 ОТГ:

  • Баришівській селищній ОТГ Баришівського району;
  • Бородянській селищній ОТГ Бородянського району;
  • Миронівській міській ОТГ Миронівського району;
  • Ковалівській сільській ОТГ Васильківського району.

  Станом на 01 січня 2019 року в Київській області повноцінно функціонують 16 ОТГ, які користуються перевагами переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. Середній показник зростання місцевих бюджетів (порівняно з 2017 роком) склав 129,6 відсотка.

  Частка населення ОТГ до загальної чисельності населення області складає 13,8 відсотка. Частка площі ОТГ до загальної площі області становить 14,1 відсотка. Кількість районів, де створено ОТГ – 9, кількість районів, де не створено ОТГ – 16.

  Із загальної кількості поданих у 2018 році проектів рішень про добровільне об’єднання територіальних громад кількість відхилених становить 58. Основною причиною не затвердження відповідних рішень є невідповідність Конституції і законам України.

  Протягом звітного періоду за участю народних депутатів України, представників Київської облдержадміністрації, Центру розвитку місцевого самоврядування, Офісу впровадження реформи децентралізації Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація сільських і селищних рад”, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань проводились наради, семінари, конференції, круглі столи з питань реалізації реформи децентралізації влади та формування спроможних територіальних громад.

  Використання промислово-технологічного потенціалу

  Київська область за своїм промисловим потенціалом відноситься до десяти найбільш індустріально розвинених регіонів України (займає 7 місце за обсягами реалізованої продукції).

  Регіональними підприємствами протягом 2018 року реалізовано продукції на суму 114,3 млрд грн, що становить 4,6% від загальнодержавних обсягів. У структурі обсягу реалізованої продукції за видами промислової діяльності сумарна частка підприємств з виробництва харчових продуктів і напоїв становить 31,2%; постачання електроенергії, газу і пари – 21,7%; виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 16,8%; виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і поліграфічної продукції – 9,9%; машинобудування – 6,6%; металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – 5,8%; хімічних речовин і хімічної продукції – 1,7%; виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 1,7%; добувної промисловості – 0,7%; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри – 0,7 відсотка.

  Індекс промислової продукції за основними видами діяльності у 2018 році становив 102,0 відсотка. Нарощування обсягів виробництва відбулося у наступних галузях: “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря” (на 24,2%), “Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування” (на 6,4%), “Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів” (на 5,7%), “Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність” (на 5,0 відсотка).

  Водночас окремі галузі промисловості продемонстрували спад виробництва продукції. Зокрема, обсяги виробництва промислової продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшились на 12,0% через низький рівень завантаження виробничих потужностей на підприємствах легкої промисловості та скорочення обсягів виробництва продукції ТОВ “Березанська суконна фабрика” (м.Березань).

  Тимчасове припинення діяльності ТОВ “РГК” (Рокитнянський район) та скорочення виробництва ТОВ “Сіпан” (Фастівський район) спричинило спад обсягів виробництва у галузі “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів” на 12,2 відсотка. Нестабільна робота ПрАТ “Росава”, припинення діяльності ТОВ “Інтер ГТВ” та зниження обсягів виробництва філії “Аерок-Березань” ТОВ “Аерок” зумовили зниження обсягів виробництва продукції у галузі “Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції” на 7,7 відсотка.

  За рахунок зниження попиту на продукцію регіональних підприємств металургії та хімічної промисловості індекс продукції металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, становив лише 88,9%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 97,2 відсотка.

  З метою нарощування промислового потенціалу області у звітному періоді продовжувалася робота щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкцію, технічне переснащення та розширення виробничих потужностей. Основна увага приділялася поліпшенню ситуації у галузях з негативною динамікою виробництва продукції. Зокрема:

  – введено в експлуатацію завод з виробництва опор для електромережі ТОВ “Металогальва Україна” (Баришівський район);

  – продовжувалося будівництво заводу з фракціонування плазми крові з проектною потужністю 300 тонн плазми ТОВ “Біофарма” (м.Біла Церква) та нового корпусу з виробництва м’яких лікарських форм ТОВ “Фармекс груп” (м.Бориспіль);

  – створено нове підприємство ТОВ “ЛЕГПРОМ-УКРАЇНА” у м.Васильків, яке спеціалізується на виробництві верхнього та нижнього одягу;

  – відновлено роботу підприємств добувної промисловості ТОВ “Рокитнянський спецкар’єр” та ТОВ “РКЗД” (Рокитнянський район), що входять до  промислово-виробничої групи компаній COMSPEC;

  – продовжувалося будівництво ТОВ “Фастівський завод органічних рідин” (Фастівський район), та у ПрАТ “Вишнівський ливарно-ковальський завод” (Києво-Святошинський район);

  – здійснено модернізацію та розширення виробничих потужностей  ТОВ “Віста” (м. Обухів), ТОВ “Планета Пластик” (м. Ірпінь), ПрАТ “Київський картонно – паперовий комбінат” (м. Обухів) та ДП “Жулянський машинобудівний завод “Візар” (Києво-Святошинський район);

  – проведено технічне переоснащення котлоагрегату станції № 4 на Трипільській ТЕС ПАТ “Центроенерго” (Обухівський район).

  Нові види конкурентоспроможної продукції освоєні ПрАТ “Кагма” (Кагарлицький район), ПрАТ “Обухівський молочний завод” (м.Обухів), ВАТ “Вімм Біль Данн Україна”, ВАТ “Ливарно-ковальський завод”, ДП “ЖМЗ “Візар” (Києво-Святошинський район) та ТОВ “Омакс Інтернешнл” (м.Обухів).

  Для вирішення системних проблем діяльності підприємств легкої промисловості у 2018 році у містах Богуслав та Сквира відбулися зустрічі Прем’єр-міністра України з керівниками провідних підприємств галузі у форматі “Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом”. За підсумками проведених зустрічей підготовлено програмні документи з вирішення першочергових питань розвитку легкої промисловості.

  З метою популяризації діяльності провідних підприємств промислового комплексу регіону та виробленої ними продукції видано каталог “Флагмани промисловості Київщини”.

  Агропромисловий розвиток

  Значна увага в області приділяється розвитку аграрного сектору. Вжито заходів щодо залучення додаткового кредитування аграрного сектору через новий інструмент – аграрні розписки, які допомагають аграріям отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів під заставу майбутньої сільгосппродукції. З метою надання допомоги сільгосппідприємствам у використанні цього інструменту організовано 14 кущових семінарів з агровиробниками у районах області. Київщина стала лідером з видачі аграрних розписок серед регіонів України, на які поширено роботу проекту, що здійснюється Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку). Місцеві господарства видали 33 аграрні розписки на загальну суму 300,0 млн гривень. Переважно, це фінансові аграрні розписки. У заставу передано майбутній урожай пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та сої.

  Київська область посіла 3-е місце по фінансуванню з державного бюджету для підтримки агропромислового комплексу.

  Через Міністерство аграрної політики та продовольства України було спрямовано державні кошти на підтримку Київської області, за такими напрямками, як підтримка фермерства – 4,9 млн грн, галузі тваринництва – 116,4 млн грн, часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва – 32,0 млн грн компенсації.

  Крім цього, від підприємств агропромислового комплексу прийнято 71 заявку щодо часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у 2015-2018 роках, за програмою КПКВ 2801030 «Здійснення фінансової підтримки агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів». Право на часткову компенсацію відсоткової ставки надано 34 підприємствам за 57 кредитними угодами. Підприємствам-позичальникам сплачено 20,0 млн грн компенсації (100% до затвердженого кошторису).

  За бюджетною програмою КПКВ 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» перераховано 41,7 млн грн 24 підприємствам агропромислового комплексу.

  За бюджетною програмою КПКВ 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» (напрям «Спеціальна бюджетна дотація на вирощування молодняку великої рогатої худоби») 1522 особи отримали бюджетну дотацію загальною сумою 2,7 млн гривень.

  Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 2018 році склало 17962,0 млн гривень. Індекс сільськогосподарської продукції у порівнянні з 2017 роком становив 120,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 128,0%, а у господарствах населення – 107,4 відсотка.

  У результаті проведеної роботи за обсягом сільськогосподарського виробництва Київщина посіла друге місце серед інших регіонів країни, за індексом сільськогосподарської продукції – третє місце, частка області у загальному виробництві валової продукції сільського господарства в Україні за 2018 рік склала 6,7 відсотка. Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу становив 10297,0 грн (у 2017 році – 8381,0 грн), цей показник дозволив області посісти дев’яте місце поміж інших областей України.

  Важливим внеском у розвиток сільського господарства області є реалізовані інвестиційні проекти. У 2018 році відкрито новий елеватор ТОВ “Ківшовата Агро” у с. Ківшовата Таращанського району. Обсяг потужностей для одночасного  зберігання зерна становить 14 тис. тонн, встановлено 7 металевих конусних силоси, наявна зерносушарка  потужністю 350 т/добу. Вартість проекту 60 млн грн, у тому числі 54,9 млн грн – власні кошти підприємства, 5,1 млн грн – кредитні кошти, створено 24 робочих місця.

  Введено в експлуатацію другу чергу овочесховища ТОВ “Український сад”  у Макарівському районі (вартість проекту – 41 млн гривень).

  Завершено будівництво свинокомплексу СП ТОВ “Нива Переяславщини” у с. Яблуневе Баришівського району потужністю 30,0 тис. голів (загальна  вартість проекту – 273,0 млн грн, створено 25 робочих місць). Введено у дію другу чергу свинокомплексу ТОВ “Селекційний центр свинарства” у с. Терезине Білоцерківського району на 1200 основних свиноматок (загальна вартість проекту – 2,0 млн дол. США, створено 28 робочих місць).

  Проведено реконструкцію молочно-товарної ферми для створення ферми-репродуктора м’ясного напрямку на 1100 корів з відгодівлею молодняка  ПП “Євросем” у с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району (загальна вартість проекту – 203,4 млн грн, створено 25 робочих місць).

  У с. Великі Гуляки Фастівського району відкрито сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Родинний добробут”, який спеціалізується на вирощуванні та розведенні кіз з подальшим виготовленням сиру та бринзи. Крім цього, в кооперативі займатимуться вирощуванням органічної овочевої продукції в теплицях закритого типу, що будуються.

  Підприємствами агропромислового комплексу області залучено 1056,3 млн. грн. кредитних коштів, у тому числі: одержано 947,5 млн. грн. короткострокових, 89,4 млн. грн. – середньострокових та 19,4 млн. грн. – довгострокових кредитів. Відсоткові ставки за кредитами у національній валюті становлять від 7% до 25% річних.

  Одним із найбільш актуальних питань, яким опікувалась область протягом 2018 року – це питання енергоефективності та енергозбереження.

  З метою забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, скорочення видатків бюджетних коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів, збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію в області реалізується Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки.

  У рамках виконання завдань вищевказаної Програми реалізовано заходи з термомодернізації (заміни та установки енергозберігаючих вікон і дверей, утеплення стін, дахів, підвалів) 6 об’єктів бюджетної сфери, реконструкції та капітального ремонту 1 об`єкта системи вуличного освітлення, заміни ламп на енергоефективні, розробки проектно-кошторисної документації на термомодернізацію 8 закладів та установ, а також проведення енергетичних аудитів 2 об’єктів енергоспоживання (заклади Київської обласної ради) та 177 інших заходів, що виконувались в рамках місцевих галузевих програм.

  З метою стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до здійснення енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, Програмою енергозбереження на 2018 рік було передбачено видатки на відшкодування з обласного бюджету частини тіла кредиту залученого фізичними особами у сумі 5,0 млн гривень. Станом на 01.01.2019 компенсацію по “теплих кредитах” отримали 1275 домогосподарств Київської області на загальну суму майже 5,0 млн гривень (на початок 2018 року – 557 домогосподарств на загальну суму майже 2,0 млн гривень).

  У Київський області успішно працює автоматизована система “Київщина енергоефективна”, яка дозволяє вести чіткий, оперативний та достовірний облік використання енергоресурсів. До системи підключені 2764 бюджетні будівлі. За рахунок функціонування вказаної системи відбулося зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної сфери області на 10,1 відсотка.

  Однією із складових енергозбереження є впровадження у будівництві нового житла та об’єктів соціально-культурного призначення стандарту “пасивний дім”. У 2018 році на Київщині побудований перший “Пасивний будинок” соціального значення – фельдшерсько-акушерний пункт у с. Боденьки Вишгородського району, споживання паливно-енергетичних ресурсів в якому менше, ніж 15 кВт год/(кв.м рік).

  Наприкінці липня 2018 року завершено реалізацію грантового проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Славутич до 2020 року – здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів бюджетної сфери”, який розпочато у травні 2015 року. У результаті реалізації проекту досягнуто головну його мету – підвищено ефективність використання теплової енергії, отримано значну економію енергоресурсів, знижено викиди СО2.

  Для забезпечення енергозбереження в будівлях бюджетної сфери Київська облдержадміністрація почала впроваджувати ЕСКО механізми, якими передбачено фінансування заходів з енергоефективності за рахунок приватних компаній. Зокрема, у 2018 році громади області стали лідерами за кількістю укладених енергосервісних контрактів в Україні. Всього реалізовано 16 проектів з енергозбереження через укладання енергосервісних контрактів на суму 20 млн гривень.

  Крім того, в області підготовлено перелік потенційно цікавих для ЕСКО-сервісних компаній інвестиційних проектів з потенціалом енергозбереження понад 56 відсотків. “Портфель” налічує 41 проект з необхідним обсягом інвестицій майже 162,0 млн гривень. За підрахунками, економія енергоресурсів (протягом опалювального періоду) від їх реалізації може скласти 65% або 22,4 млн грн/рік, в еквіваленті природного газу – майже 2,0 млн.м.куб./рік, скорочення викидів СО2 – 411 тонн/рік.

  Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

  Розвиток транспорту

  Підприємствами транспорту за 2018 рік перевезено 11381,9  тис.т вантажів, що становить 113,3% від обсягу перевезень вантажів за 2017 рік. Вантажооборот склав 8836,2,0 млн.ткм (94,2% від обсягу 2017 року).

  За 2018 рік послугами пасажирського транспорту скористалися 125,7 млн пасажирів (на 5,1% менше у порівнянні з 2017 роком), у тому числі автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) – 83,9 млн пасажирів, залізничним транспортом – 35,1 млн пасажирів, тролейбусним – 6,1 млн пасажирів, авіаційним (вітчизняними авіакомпаніями) – 552,1 тис. пасажирів. Авіаційним транспортом з аеропортів області всіма авіакомпаніями відправлено 6,3 млн пасажирів. Пасажирооборот становив 7805,8 млн пас.км або 109,1% до обсягів 2017 року.

  Протягом 2018 року в області продовжувалася робота, спрямована на удосконалення системи управління автотранспортною інфраструктурою та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості обслуговування пасажирів на приміських та міжміських маршрутах загального користування.

  Згідно маршрутної мережі приміських та міжміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Київської області, у тому числі тих, які проходять від міста Києва до населених пунктів регіону, в області функціонує 512 маршрутів, з них 272 приміських та 240 міжміських маршрутів.

  З метою забезпечення оптимізації існуючої маршрутної мережі, розміщення зупинок, пересадочних вузлів громадського транспорту для підвищення комфорту та ефективності послуг і безпеки перевезень діяла обласна цільова програма “Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система) на 2017 – 2018 роки”.

  У рамках реалізації заходів зазначеної Програми протягом 2018 року придбано обладнання для системи моніторингу і контролю мобільних об’єктів з метою дооснащення серверного та телекомунікаційного обладнання системи диспетчеризації, проведено роботи з налаштування усіх маршрутів системи диспетчеризації області, придбано 15 примірників програмної продукції Wialon Local на 25 об’єктів моніторингу для можливості пришвидшення впровадження програми та більш ефективної взаємодії з перевізниками по встановленням GPS трекерів. Профінансовано технічну підтримку вже існуючої системи диспетчеризації та GPS контролю.

  Завдяки функціонуванню вказаної системи диспетчеризації налагоджена  робота із перевізниками Київської області, надана можливість відслідковувати роботу більш як 130 транспортних засобів на 60 маршрутах, забезпечено надання повної, своєчасної та достовірної інформації щодо порушень на маршрутах зі сторони перевізників, що, у свою чергу, дозволяє вчасно та об’єктивно реагувати на виявлені порушення.

  Триває відповідна робота з подальшого розвитку і вдосконалення системи управління безпечного пасажирського перевезення в області шляхом впровадження новітньої інтелектуальної системи GPS – моніторингу на автобусних маршрутах для здійснення контролю в режимі on-line за встановленням GPS-трекерів на автобусах перевізниками. Вже встановлено 222 GPS-трекери 31 перевізником.

  Будівництво

  Підприємствами області у 2018 році виконано будівельних робіт на суму 7273,3 млн грн, що на 1,9% більше показника за 2017 рік. Обсяг робіт з будівництва будівель збільшився на 3,3%, у тому числі житлових будівель – на 11,3%, спорудження нежитлових будівель залишилось на рівні 2017 року. Обсяг будівництва інженерних споруд зменшився на 0,2 відсотка.

  Незважаючи на зменшення обсягів житлового будівництва у 2018 році у порівнянні з попереднім роком, область продовжує утримувати лідируючу позицію за вказаним показником. За останніми статистичними даними, за рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2018 року введено в експлуатацію 976,1 тис.кв.м, що на 16,1% менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року. Основними причинами скорочення обсягів житлового будівництва є зниження попиту на новозбудоване житло у розташованих навколо столиці районах та містах і збільшення обсягів незавершеного будівництва приватного житла у сільській місцевості. Переважну частину (57,8%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 42,2% – у будинках із двома й більше квартирами.

  Протягом 2018 року вживалися заходи щодо виконання Київської обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”, у рамках якої з державного бюджету профінансовано 39 кредитних угод (будівництво та добудова житла – 35, купівля – 4).

  Для забезпечення комплексного підходу щодо розвитку в області соціальної та транспортної інфраструктури розроблено Програму будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки. У рамках реалізації її заходів виконано:

  – будівництво, реконструкція та ремонт 76 об’єктів дорожнього господарства (влаштовано понад 140 тис.кв.м дорожнього покриття та тротуарів);

  – будівництво, реконструкція та ремонт 14 закладів освіти. Зокрема, завершено реконструкцію будівлі школи в с. Переяславське Переяслав-Хмельницького району, проведено капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ “Сонечко” та ДНЗ “Ластівка” в м. Березань, капітальний ремонт будівлі “Калиновецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таращанської районної ради Київської області” у с. Калинове Таращанського району та інші;

  – будівництво, реконструкція та ремонт 4 закладів охорони здоров’я. Так, у 2018 році проведено капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) адміністративного корпусу, дитячого та поліклінічного відділення у будівлі КЗ БРР “Бородянська центральна районна лікарня” в смт Бородянка, капітальний ремонт приміщень першого поверху хірургічного корпусу та заміна вікон (пологовий будинок та терапевтичний корпус) Броварської ЦРЛ, капітальний ремонт покрівлі філії КЗ КОР “Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Білоцерківська станція екстреної медичної допомоги” у м. Біла Церква;

  – будівництво, реконструкція та ремонт 5 об’єктів культури та спорту. Завершено будівництво Пластового вишкільного центру у м. Буча, проведено капітальний ремонт даху, санації й утеплення фасаду дитячої школи мистецтв м. Обухів та будівлі Вовчківського будинку культури у с. Вовчків Поліського району та інше;

  – будівництво, реконструкція та ремонт 9 об’єктів житлово-комунального господарства. Так, у 2018 році завершено реконструкцію теплової мережі у м. Богуслав, проведено капітальний ремонт водопровідних мереж в смт Ставище Ставищенського району, капітальний ремонт КНС № 1, КНС № 2 та КНС № 3 в с. Семиполки Броварського району, а також заходи з реконструкції та капітального ремонту вуличного освітлення в с. Березна Володарського району, с.Вовчків Поліського району, с Шапіївка та с. Токарівка Сквирського району;

  – реалізація інвестиційних проектів “Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Микуличі Бородянського району Київської області (коригування) (в тому числі проектні роботи)” та “Капітальний ремонт головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з заміною вікон та вхідних дверей на металопластикові, часткове відновлення покрівлі та вимощення КЗ КОР “Київська обласна дитяча лікарня” за адресою: вул. Хрещатик, 83, м. Боярка, Київської області”.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018
  № 372-р затверджено перелік з 14 інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та співфінансування місцевих бюджетів на загальну суму 214034,0  тис.грн, з них кошти ДФРР – 197766,5 тис.грн (131844,3 тис.грн – загальний фонд, 65922,2 тис.грн – спеціальний фонд, у тому числі 20497,4 тис.грн – залишок коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 року), місцевих бюджетів – 16267,5 тис. гривень. Реалізовано у повному обсязі 2 об’єкта, зокрема завершено будівництво ДНЗ у с. Фурси Білоцерківського району та Пластового вишкільного центру в м. Буча. Касові видатки за 2018 рік становлять 165578,8 тис.грн, з них кошти ДФРР – 149636,8 тис. грн, співфінансування місцевих бюджетів – 15942,0 тис. гривень. Відсоток використання коштів ДФРР склав 98,2% (кошти ДФРР були доведені без спеціального фонду).

  На виконання Програми «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки»:

  – проведено заходи та роботи з реконструкції водозабірних та водопровідних мереж з встановленням станції знезалізнення в с. Росава Миронівського району та будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин в м. Васильків Васильківського району;

  – завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд в смт Борова Фастівського району та проведено роботи та заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Славутич Київської області, які плануються продовжити у 2019 році.

  Дорожнє господарство

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 “Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві”, прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 03.07.2018 № 378 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування у Київській області в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у 2018 році”, до якого включено 41 об’єкт ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на суму 664,2 млн грн (протяжність доріг – 109,4 км, мостова споруда – 33,8 погонних метрів) та 78 об’єктів ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 678,9 млн грн (протяжність доріг – 285,6 км), з яких 1463,1 тис. грн передбачено виключно на виготовлення проектної документації 22 об’єктів та 677530,5 тис. грн – на виготовлення проектної документації та реалізацію 56 об’єктів.

  Фактично у 2018 році проведено заходи із капітального, поточного та середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення на суму 641427,9 тис. грн та влаштовано близько 630 тис.кв.м (майже 90 км) дорожнього покриття, а також відремонтовано 48 км доріг загального користування державного значення на суму 338117,0 тис. гривень.

  На фінансування дорожнього господарства області на 2018 рік, згідно з розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 03.07.2018               № 379 “Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2018 році” передбачено обсяг фінансування за рахунок субвенції у сумі 548968,3 тис.грн, з них на капітальний ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності – 109793,0 тис. грн, експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення – 439175,3 тис. гривень. У межах зазначеного напрямку у звітному періоді виконано дорожньо-будівельних та ремонтних робіт на 50 дорогах та вулицях населених пунктів області і при цьому укладено майже 145,1 тис.кв.м дорожнього покриття.

  Протягом 2018 року тривала робота з вирішення низки проблемних питань, пов`язаних з будівництвом ВКАД. Наразі, розроблено та подано для проходження комплексної державної експертизи в ДП “Укрдержбудекспертиза” проектну документацію двох ділянок ВКАД. Це ділянка автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель до автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп та ділянка автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп до автомобільної дороги М-05 Київ–Одеса, що проходитиме по Васильківському, Києво-Святошинському, Макарівському та Бородянківському районах. Загальна вартість проектних робіт складає 169,4 млн гривень. Було проведено низку розширених нарад за участю керівників райдержадміністрацій, державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, головного управління Держгеокадастру у Київській області, Служби автомобільних доріг у Київській області, на яких обговорено та затверджено план виконання робіт щодо першочергових заходів з вирішення земельних питань та самовільного будівництва у 500 метровому коридорі ВКАД. Крім цього, було організовано і проведено комісійне виїзне обстеження для визначення місць забудови ділянок ВКАД.

  Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 09.02.2018 № 52 “Про утворення робочої групи з вивчення і вирішення проблемних питань щодо будівництва  великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва”. Направлено листи до Прем’єр-міністра України, Міністерства інфраструктури України щодо визначення замовником робіт з проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва структурного підрозділу Київської обласної державної адміністрації.

  З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення в осінньо-зимовий період 2018/2019 року в області 15 жовтня 2018 року було повністю завершено підготовку житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, теплового, водопровідно-каналізаційного та дорожньо-мостового господарства, зокрема, здійснено наступні заходи:

  – у житловому фонді: комплексно підготовлено із отриманням актів готовності 6910 житлових будинків, з них 3076 з централізованим опаленням, відремонтовано 296 покрівель, 1048 опалювальних систем, 629 систем гарячого водопостачання, 925 систем холодного водопостачання;

  – у тепловому господарстві: підготовлено до роботи 1361 котельню, капітально відремонтовано 26 котелень (Програмою було заплановано ремонт 100 котлів на комунальних котельнях), замінено 38 котлів, підготовлено 784,8 км теплових мереж, замінено 13,6 км теплових мереж (показник Програми – 15 км), підготовлено 164 центральних теплових пункти, заготовлено 14,8 тис.т вугілля для роботи котелень;

  – у водопровідно-каналізаційному господарстві: відремонтовано
  250,4 км водопровідних та 158,3 км каналізаційних мереж (Програмою було передбачено ремонт 250 км водопровідних та 150 км каналізаційних мереж), підготовлено 315 водопровідних та 103 каналізаційних насосних станцій, 75 водопровідних очисних споруд, 69 каналізаційних очисних споруд, підготовлено 4 водозаборів з поверхневих джерел, відремонтовано 1387 артезіанських свердловин.

  Водопровідно-каналізаційне господарство

  Централізованим питним водопостачанням забезпечені 25 міст, 30 селищ, а також 557 сільських населених пунктів області. Системами водовідведення забезпечено всі міста і селища, та 131 сільський населений пункт. У 4-х містах області питне водопостачання забезпечується з поверхневих джерел (міста Біла  Церква, Богуслав, Миронівка – з р. Рось, м. Бровари – з р. Десна). Решта населених пунктів області для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовує воду з підземних водоносних горизонтів за допомогою 1387 артезіанських свердловин. Вода з підземних джерел характеризується в більшості випадків надмірним вмістом заліза, сірководню, радону та жорсткістю. З метою очищення питної води та стічних вод в області експлуатуються 75 водопровідних та 69 каналізаційних очисних споруд.

  З метою забезпечення населення області якісною питною водою в області діє Програма “Питна вода Київщини на 2017-2020 роки”. За рахунок коштів обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2018 році проведено роботи з реконструкції водозабірних та водопровідних мереж зі встановленням станції знезалізнення у с. Росава Миронівського району та будівництво напірного водогону Тракторна-Соборна, буріння свердловин у м. Васильків. Завершено реконструкцію каналізаційних очисних споруд у смт Борова Фастівського району, проведено роботи та заходи з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Славутич, які плануються продовжити у 2019 році.

  Крім цього, відповідно до місцевих галузевих Програм забезпечення населення якісною питаною водою в достатній кількості проводились роботи із заміни енергоємного насосного обладнання, будівництва, реконструкції, капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, ремонту артсвердловин, ремонту водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водозабірних споруд, виготовлення проектно-кошторисної документації, інші заходи у водопровідно-каналізаційному господарстві області, зокрема, найважливішими з них були:

  – проведення реконструкції аварійної ділянки мережі водопостачання по вул. Водопійна-Лермонтова, водопроводу по вул. Таращанська, ділянки мережі водопостачання по вул. Павліченко у м. Біла Церква;

  – проведення капітального ремонту артезіанської сердловини №5 та водопроводу у смт Макарів;

  – проведення капітального ремонту водопровідної мережі від станції ІІ підйому води до мікрорайону Підварки, Новокиївське та Золотонішське шосе у м. Переяслав-Хмельницький;

  – будівництво резервної водозабірної свердловини для поліпшення господарсько-питного водопостачання населення у селах Велика Олександрівка та Чубинське Бориспільського району;

  – проведення капітального ремонту зовнішньої каналізаційної мережі та полів фільтрації у с.Старе Бориспільського району.

  Містобудівна діяльність

  Станом на 01.01.2019 основним видом містобудівної документації місцевого рівня (генеральними планами) забезпечено майже 92,0% загальної кількості населених пунктів області (на 01.01.2018 – 89,8 відсотка). На веб-сайтах місцевих органів влади розміщено інформацію щодо 259 проектів містобудівної документації.

  У 2018 році проведено 19 засідань архітектурно-містобудівної ради, на яких розглянуто проекти генеральних планів 56 населених пунктів (за 2017 рік – 50), 80 проектів детальних планів окремих територій (за 2017 рік – 64).

  Відповідно до Програми забезпечення містобудівною документацією Київської області на 2016-2020 роки розроблено схеми планування територій Тетіївської міської ОТГ, Великодимерської селищної ОТГ, Пісківської селищної ОТГ, Медвинської сільської ОТГ і Дівичківської сільської ОТГ.

  Для забезпечення складання та ведення містобудівного кадастру і містобудівного моніторингу на території Київської області за 2018 рік внесені у базу даних матеріали 114 проектів містобудівної документації, оброблено та зареєстровано інформацію щодо топографо-геодезичних вишукувань в М 1:2000 для розроблення 45 генеральних планів населених пунктів та у М 1:500 для проектування і  будівництва 558 об’єктів містобудування.

  У рамках виконання Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області на 2017-2021 роки виконано:

  • переведення в цифрову форму паперової документації, формування наборів профільних геопросторових даних, наповнення банку даних містобудівного кадастру;
  • розроблення технічного проекту на створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області.

  За станом на 01.01.2019 у цифровий формат переведено 945 генеральних планів населених пунктів Київської області.

  З метою сприяння в реалізації державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, їх охорону і раціональне використання інвентаризацію земель, проведення нормативної грошової оцінки земель виконуються заходи Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2020 роки.

  У 2018 році у рамках виконання заходів зазначеної Програми проведено інвентаризацію земель запасу лісового фонду державної власності (за межами населених пунктів) на території 8 сільських рад Іванківського району орієнтовною площею 4541 га. Всього потребує проведення інвентаризації лісових земель державної власності, ненаданих у користування у Київській області, загальною площею майже 30 тис. га, з яких найбільше в Іванківському районі (майже 20 тис. га.).

  Інвестиційна діяльність

  Протягом 2018 року вживалися заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості Київської області, визначені Програмою залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2016-2018 роки. Одним з заходів цієї Програми було передбачено започаткування діяльності Агенції регіонального розвитку Київської області. У 2018 році проведено відповідну роботу, у результаті якої 12 червня 2018 року зареєстровано Агенцію регіонального розвитку Київської області. Її співзасновниками стали Київська обласна торгово-промислова палата, Білоцерківський національний аграрний університет, ГО “Товариство дослідників України”.

  У м. Біла Церква проведено регіональний Форум «Київщина Інвестиційна: конкуренція за інвестиційні ресурси», організатором якого виступила Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви за підтримки Мінінфрастуктури України, Київської облдержадміністрації, Білоцерківської міської ради, UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office. У рамках форуму відбулась презентація проекту зі створення бізнес-хабу у м. Біла Церква та запровадження на його базі бізнес-інкубаційних програм та програми бізнес-акселерації.

  За сприяння Програми “U-LEAD з Європою” та Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest проведено семінар на тему “Практичні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій та супроводу інвесторів”, під час якого представники райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад були ознайомленні з ключовими вимогами та практичними аспектами щодо стандартів залучення та супроводу інвестора на регіональному й місцевому рівнях, а також світовою практикою та українським досвідом стимулювання залучення інвестицій.

  За підтримки Програми “U-LEAD з Європою” та Української асоціації районних та обласних рад для представників органів місцевого самоврядування проведено триденний тренінг на тему “Забезпечення регіонального та місцевого розвитку”, у рамках якого його учасники навчилися складати проекти регіонального розвитку та формувати заявки на їх фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги.

  З метою введення у дію нових та модернізації діючих виробничих потужностей підприємств, збільшення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінної продукції протягом 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно майже 37,5 млрд грн капітальних інвестицій, що, у порівнянних цінах, на 9,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2017 рік. За вказаним показником область продовжує займати 3 місце серед регіонів України.

  Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 56,8% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,1 відсотка.

  У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування найбільшу частку становили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2018 році освоєно 23905,6 млн грн (63,8% від загального обсягу капітальних інвестицій). Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво склали 4735,1 млн грн або 12,6%, бюджетні кошти – 1788,5 млн грн або 4,8%, банківські кредити – 1468,6 млн грн або 3,9%, кошти іноземних інвесторів – 1,1 млн грн, інші кошти – 5577,8 млн грн або 14,9 відсотка.

  За видами економічної діяльності найбільшу частку інвестицій було спрямовано у розвиток промисловості (28,3% від загального обсягу капітальних інвестицій), будівництво (23,5%), оптову та роздрібну торгівлю автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (18,6%), а також у сільське, лісове та рибне господарство (17,2 відсотка).

  Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області з початку інвестування, станом на 31 грудня 2018 року склали майже 1591,6 млн дол. США, що, у порівнянні з початком 2018 року, більше на 2,9 млн дол.США або на 0,2 відсотка. За вказаним показником область посіла 3 місце по Україні.

  Основні обсяги іноземних інвестицій надійшли з 62 країн світу. З країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 1447,2 млн дол.США (90,9% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн – 144,4 млн дол.США (9,1 відсотка).

  Основними країнами-інвесторами є Нідерланди – 587,0 млн дол.США (36,9% загального обсягу прямих інвестицій в область), Кіпр – 332,4 млн дол.США (20,9%), Німеччина – 145,9 млн дол.США (9,2%), Польща – 130,0 млн дол.США (8,2%) та Велика Британія – 95,2 млн дол.США (6,0 відсотка).

  На підприємствах промисловості зосереджено 842,0 млн дол.США (53,2% загального обсягу прямих інвестицій в область), з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 189,3 млн дол.США (12,0%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 176,4 млн дол.США (11,1%), у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 121,6 млн дол.США (7,7%), у сільському, лісовому та рибному господарстві – 72,3 млн дол.США (4,6%), на підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 66,0 млн дол.США (4,2%), в організаціях, що здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність – 39,4 млн дол.США (2,5%), у будівництві – 27,4 млн дол.США (1,7 відсотка).

  У Київській області за 2018 рік впроваджено 13 інвестиційних проектів, на реалізацію яких залучено інвестиції у сумі 15 млн євро, 25,5 млн дол. США, 659,4 млн грн, створено 502 робочих місця. За рахунок реалізованих інвестиційних проектів введено в експлуатацію:

  • завод з виробництва заморожених хлібобулочних виробів ТОВ «Chanta Mount» (с. Нові Петрівці Вишгородського району), залучено інвестицій на суму 15 млн євро, створено 60 робочих місць;
  • другу чергу заводу з виробництва професійного штучного спортивного газону ТОВ «Федерація футболу України Продакшн» (Бориспільський район), залучено інвестицій на суму 10 млн дол. США, створено 50 робочих місць;
  • завод з виробництва опор для електромережі ТОВ «Металогальва Україна» (Баришівський район), залучено інвестицій на суму 8,5 млн дол.США, створено 130 робочих місць;
  • першу чергу заводу з виробництва м’якої упаковки ТОВ «Завод м’якої упаковки» (Васильківський район), залучено інвестицій на суму 5,0 млн дол.США, створено 35 робочих місць;

  – свинокомплекс СП ТОВ «Нива Переяславщини» (с. Яблуневе Баришівського району) потужністю 30,0 тис. голів, залучено інвестицій на суму – 273,0 млн грн, створено 25 робочих місць;

  – першу чергу молочно-товарної ферми (після реконструкції) для створення ферми-репродуктора м’ясного напрямку на 1100 корів з відгодівлею молодняка ПП «Євросем» (с. Чопилки Переяслав-Хмельницького району), залучено інвестицій на суму 203,4 млн грн, створено 25 робочих місць;

  – другу чергу свинокомплексу ТОВ «Селекційний центр свинарства» у смт Терезине Білоцерківського району на 1200 основних свиноматок, залучено інвестицій на суму 2,0 млн дол. США, створено 28 робочих місць;

  • першу і другу черги зерносушильного комплексу ТОВ «Ківшовата Агро» (с. Ківшовата, Таращанського району), залучено інвестицій на суму 60 млн грн, створено 24 робочих місця;
  • другу чергу овочесховища ТОВ «Український сад» (Макарівський район, залучено інвестицій на суму 41,0 млн грн;
  • завод з виробництва подрібненого соєвого та рапсового шроту ТОВ «Комбікормовий Рокитнянский завод» (Рокитнянський район), залучено інвестицій на суму 30 млн грн, створено 30 робочих місць;
  • цех з виробництва махрових виробів ПП «Ярослав» (м. Богуслав), залучено інвестицій на суму 19 млн грн, створено 50 робочих місць;
  • репродуктивний свинокомплекс на 460 голів ТОВ »Агротехцентр сервіс» (Богуславський район), залучено інвестицій на суму 17 млн грн, створено 25 робочих місць;
  • комплекс (центр) офісно-складських приміщень ТОВ «Агротехсоюз» (Васильківський район), залучено інвестицій на суму 16,0 млн грн, створено 20 робочих місць.

  З метою забезпечення економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності області, активізації інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури у 2018 році до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено створені у  с. Шкарівка Білоцерківського району індустріальні парки «Біла Церква» та «Біла Церква-2». На кінець 2018 року до Реєстру індустріальних парків всього включено 6 індустріальних парків в області: «Перший український індустріальний парк» (смт Велика Димерка Броварського району), Індустріальний парк «Мироцьке» (с. Мироцьке Києво-Святошинського району), Індустріальний парк «Фастіндастрі» (м. Фастів), Індустріальний парк «Київщина» (с. Нові Петрівці Вишгородського району).

  Рішенням Фастівської міської ради від 11.05.2018 № 1-XLI-VII обрано керуючою компанією індустріального парку «ФАСТІНДАСТРІ» ТОВ «Компанія «Старт-Індастрі». На території індустріального парку «Фастіндастрі» 01 грудня 2018 року відбулось урочисте закладання першого каменю, презентація промислово-логістичного кластеру та презентація пункту митного оформлення.

  З метою реалізації проекту будівництва заводу за екологічно інноваційними технологіями з виробництва добавок в бетон у м. Обухів підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію між Київською обласною державною адміністрацією, виконавчим комітетом Обухівської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю “БАСФ Т.О.В.”.

  Комплекс питань щодо залучення іноземного інвестора до створення авіаційної інфраструктури на базі Білоцерківського аеропорту для обслуговування літаків Boeing та Airbus “Мультифункціональний авіаційний комплекс, м. Біла Церква” обговорено під час зустрічі з керівником ТОВ “Торговий Дім Укравіаснаб”.

  Зовнішня торгівля та міжрегіональне співробітництво

  З метою подальшого розширення та поглиблення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу і створення позитивного міжнародного іміджу Київської області проведено 30 зустрічей керівництва Київської облдержадміністрації з послами іноземних дипломатичних представництв в Україні, представниками міжнародних фінансових організацій та ділових кіл іноземних країн.

  З метою розширення співпраці, розвитку торговельних відносин проведено зустріч з заступником керівника Канцелярії закордонних справ Народного уряду провінції Гуандун Китайської Народної Республіки.

  З метою збільшення потоку інвестицій в економіку регіону, розвитку експортноорієнтованого виробництва організовано зустріч з Президентом KOSTAL Group (Федеративна Республіка Німеччина), на якій обговорено питання відкриття нового високотехнологічного заводу на 1000 робочих місць в Київській області.

  Проведено активну роботу зі створення нових міжнародних пунктів пропуску, що повинно стати ключовим чинником успішного розвитку транскордонного співробітництва. Так, з метою опрацювання питання зміни класифікації існуючого міждержавного пункту пропуску через державний кордон “Вільча” на міжнародний розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 13.04.2018 №240 створено відповідну робочу групу, яка провела ряд засідань і підготувала пропозиції щодо локації і розвитку відповідної інфраструктури цього пункту пропуску.

  Керівництво облдержадміністрації взяло участь у 26-му засіданні Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яке відбулось 11 жовтня 2018 року в місті Гомель Республіки Білорусь, під час якого розглянуто питання про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про пункти пропуску від 17 грудня 1992 року в частині зміни статусу пункту пропуску “Олександрівка-Вільча” з міждержавного на міжнародний.

  Крім цього, делегація з Київської області взяла участь у Першому форумі регіонів Республіки Білорусь та України у місті Гомель (Республіка Білорусь), під час якого підписано два Меморандуми про співробітництво між Київською обласною державною адміністрацією та Гомельським обласним виконавчим комітетом і Мінським обласним виконавчим комітетом, а також презентовано економічний потенціал Київщини.

  Збільшення пропозицій експорту сільськогосподарської продукції з нового врожаю сприяло зростанню обсягу експорту товарів у 2018 році на 6,2% (у порівнянні з 2017 роком), всього він склав 1856,9 млн дол. США. Через підвищення купівельної спроможності населення обсяг імпорту у 2018 році проти 2017 року збільшився на 7,1% та склав 3645,3 млн доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,51 (на рівні 2017 року). Суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоторговельні операції з партнерами із 171 країни світу.

  Продовжує зростати обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу. У 2018 році у порівнянні з 2017 роком він збільшився на 19,3% і становив 766,3 млн дол. США або 41,3% від загального обсягу експорту області (у 2017 році – 642,5 млн дол. США або 36,7 відсотка).

  Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів – 8,4% від загального обсягу експорту, Німеччини – 8,2%, Польщі – 3,7%, Словаччини – 3,9%; серед інших країн – до Російської Федерації – 6,1%, Індії – 4,4%, Саудівської Аравії – 4,1%, Білорусі – 3,5% та Єгипту – 3,2 відсотка.

  Імпорт товарів з країн Європейського Союзу у 2018 році збільшився у порівнянні з 2017 роком на 7,0% і становив 1935,4 млн дол.США або 53,1% від загального обсягу імпорту (у 2017 році – 1748,4 млн доларів США або 53,1 відсотка).

  Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 15,4% від загального обсягу імпорту, Польщі – 9,8%, Нідерландів – 3,4%, Литви – 3,2%, Франції – 3,2%; серед інших країн – з Китаю – 10,8%, Російської Федерації – 7,9%, США – 5,9% та Білорусі – 4,3 відсотка.

  У товарній структурі експорту домінуючою залишається частка продовольчих товарів (64,4%), тоді як основу імпорту області складають непродовольчі товари (82,6 відсотка).

  Основу товарної структури експорту області складали продукти тваринного походження (28,5% від загального обсягу експорту), продукти рослинного походження (19,5%), готові харчові продукти (10,3%), жири та олії тваринного або рослинного походження (6,1%), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (6,0%), маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (5,9%), вироби з полiмерних матеріалів та пластмаси (5,0%), вироби з недорогоцінних металів (4,3%), продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi (4,1%), деревина i вироби з деревини (3,0 відсотка).

  У структурі імпорту області частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання становила 20,6% від загального обсягу імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 16,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 12,6%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 8,2%, недорогоцінні метали та вироби з них – 7,9%, готові харчові продукти – 6,6%, мінеральні продукти – 6,1%, продукти тваринного походження – 5,5%, продукти рослинного походження – 5,2 відсотка.

  Підприємництво

  Протягом 2018 року Київською облдержадміністрацією реалізовано завдання та заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємництва області, а також забезпечено поліпшення умов ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.

  У 2018 році затверджено Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва у Київській області на період до 2020 року та Плану заходів щодо її реалізації, що розроблялася у рамках Програми USAID “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ).

  Розроблено проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2020 роки, який схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.10.2018 № 602 та передано Київській обласній раді для затвердження в установленому порядку.

  Забезпечено ефективну роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації. З нагоди відзначення Дня підприємця проведено розширене засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації.

  Спільно з Мінекономрозвитку України, Державною регуляторною службою України, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області проведено понад 60 тематичних семінарів для райдержадміністрацій та представників місцевого самоврядування, а також представників бізнесу Київської області з питань пошуку бізнес-партнерів в Європейському Союзі, реалізації державної регуляторної політики, дотримання законодавства в сферах безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, впровадження нових форм підтримки та розвитку підприємницької діяльності на селі, зокрема, практичних засад розроблення та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів.

  Проведено два засідання Керівної Групи проекту “Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського економічного співробітництва”.

  На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www.koda.gov.ua) розміщено реєстр власних регуляторних актів облдержадміністрації, а також зведений реєстр регуляторних актів райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Протягом 2018 року в області прийнято 75 регуляторних актів, з них: 7 – райдержадміністраціями та 68 – міськвиконкомами (міст обласного значення). Відповідно до підстав, визначених у статті 11 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, регуляторними органами області здійснено 92 перегляди регуляторних актів: 8 – райдержадміністраціями та 84 – міськвиконкомами (міст обласного значення).

  Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів регуляторними органами області здійснюється у відповідності до затверджених Планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. Всього за 2018 рік проведено 149 відстежень результативності регуляторних актів, з них 56 базових, 37 повторних та 56 періодичних. Серед переглянутих регуляторних актів 7 були виключені з реєстрів, оскільки мали концептуальний або програмний характер, їх положення не були спрямовані на правове або адміністративне регулювання господарських відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

  Для підвищення якості роботи в напрямку реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, проводяться семінари, “круглі столи” для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У 2018 році проведено більше 10 тренінгів та семінарів для голів сільських рад області на тему: “Розвиток підприємництва на селі” та “Про особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування”.

  За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, станом на 01.01.2019 на обліку у Київській області зареєстровано 169621 суб’єкт підприємницької діяльності, що на 8494 одиниці або на 5,1% більше у порівнянні з показником на відповідну дату 2018 року. Кількість фізичних осіб-підприємців у 2018 році, порівняно з 2017 роком, збільшилась на 4,9% та склала 98,2 тис. осіб.

  За 2018 рік суб’єктами підприємницької діяльності Київської області сплачено до бюджетів усіх рівнів 16759,5 млн грн податків і зборів, що, у порівнянні з 2017 роком, на 31,0% більше. Частка надходжень до бюджетів усіх рівнів склала 71,3%, що на 1,2 в.п. більше, ніж у 2017 році.

  Станом на 01.01.2019 кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва становила 427 одиниць (у 2 рази більше у порівнянні з 2017 роком), зокрема 9 бізнес-центрів, 5 бізнес-інкубаторів, 2 технопарки, 6 індустріальних парків, 12 лізингових центрів, 67 небанківських фінансово-кредитних установ, 8 фондів підтримки підприємництва, 11 інвестиційно-інноваційних фондів і компаній, 3 інноваційних кластери та 88 інформаційно-консультативних установ. Функціонує 78 громадських об’єднань підприємців, з якими налагоджена дієва співпраця органів виконавчої влади. Активно працює Київська обласна торгово-промислова палата.

  У Київській області працює 44 центри надання адміністративних послуг, з яких: 25 – при райдержадміністраціях, 9 – міськвиконкомах (міст обласного значення), 3 – міськвиконкомах (міст районного значення), 3 – виконкомах селищних рад та 4 – в об’єднаних територіальних громадах.

  У 2018 році відкрито сучасний Центр надання адміністративних послуг в смт Чабани Києво-Святошинського району.

  У вересні 2018 року відбувся практикум із застосування законодавства органами місцевого самоврядування області на тему: «Організація надання адміністративних послуг в ОТГ. Створення Центрів надання адміністративних послуг» у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.

  В рамках участі у 1 та 2 раундах впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення/

  Засідання Ради регіонального розвитку Київської області

      25 лютого 2019 року в м. Бровари відбулось засідання Ради регіонального розвитку Київської області за участю Президента України Порошенка П.О. та віце-прем’єр-міністра України – Міністра...

  Уряд запускає масштабну програму розвитку українських доріг

    Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України була затверджена Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки. Це перший в історії...

  У 2017-му завершено 399 проектів регіонального розвитку в рамках ДФРР, - Геннадій Зубко

    Державний фонд регіонального розвитку – дієвий інструмент децентралізації та стимул розвитку регіонів, розбудови інфраструктури та соціальної сфери. Свідченням цього є те, що у 2017 році на рівні країни на...

  З 2018 року "Поліграфічний комбінат "Україна" зможе виготовляти вдвічі більше паспортів

    У першій половині січня 2018 року “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” планує зібрати, протестувати і запустити в експлуатацію лінію персоналізації закордонних...

  «Київщина лідирує за показниками житлового будівництва, залучених інвестицій та рівнем зарплатні», - Володимир Шандра

    Київська область посідає нині одну із провідних позицій серед українських регіонів по ряду економічних показників. Столичний регіон вирвався у лідери по рівню житлового будівництва, деяких промислових показниках, обсягах...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Травень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031