Інформація Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області

  Інформація

   Васильківського об’єднаного управління

  Пенсійного фонду України Київської області

  про  реалізацію Заходів щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів

   за 1 півріччя  2018 року.

  З метою організації  виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік  в управлінні видано наказ від 07.03.2018 № 21 «Про організацію виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік», яким затверджені заходи  управління щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів (далі – Заходи).

   

  1. Удосконалення нормативно-правової бази

  1.1. В управлінні постійно здійснюється    моніторинг  норм    та    практики    застосування, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, з метою внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду та приведення у відповідність актуальним корупційним викликам і загрозам. Так, юридичним відділом здійснювалась перевірка на відповідність законодавству  проектів наказів, господарських договорів (угод), інших нормативних актів та розпорядчих документів, що подаються на підпис (затвердження) начальнику управління.  Проводиться перевірка здійснення допорогових закупівель на відповідність законодавству.

    1.2.  Вчасно проводиться  аналіз діючих  нормативно-правових  актів  щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб. В разі необхідності вносяться пропозиції щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.

   

   

  II.Організаційно - управлінські заходи

  2.1 Взаємодія між  структурними підрозділами та спеціалістами управління здійснюється в  межах своєї компетенції та обов’язків, визначених положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями спеціалістів.

  2.2. Юридичним відділом здійснюється перегляд положень про структурні підрозділи управління та посадових інструкцій головних спеціалістів на предмет відповідності їх чинному законодавству.

  2.3. Щоквартально здійснюється моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління та членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За 1 квартал 2018 року призначено пенсію за віком матері інваліда з дитинства Задорожній Ніні Станіславівні – першому заступнику  начальника об’єднаного управління.  З ІІ квартал 2018 року призначено пенсію по інвалідності Чехун Олександру Анатолійовичу – брату Чехун Наталії Анатоліївни, головного спеціаліста відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації. Проведено перерахунок пенсії згідно ч.2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Журавель Віктору Павловичу – свекру Журавель Олени Вячеславівни, головного спеціаліста відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1. Порушень не виявлено.

  2.4. Забезпечено оптимізацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду. В управлінні дотримується режим раціонального та економного використання енергоресурсів, автотранспорту, телефонного, міжміського зв’язку. В повному обсязі забезпечені обов’язкові виплати пов’язані з оплатою праці, видатки на комунальні послуги, енергоносії.

  2.5. Протягом І півріччя кварталу 2018 року позовні заяви про стягненню заборгованості не подавались. В результаті проведеної позовної роботи в рахунок  погашення боргу надійшло 23,5 тис. грн.

  На виконанні в органах ДВС знаходиться 80 виконавчих документа управління на суму 1292,3 тис. грн. В рахунок погашення боргу за виконавчими документами управління надійшло 20,5 тис. грн.

  2.6. В управлінні впроваджено відеофіксацію під час проведення прийому громадян із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом, на право особистого та приватного життя. Аудіофіксація буде впроваджена в межах фінансових можливостей.

  2.7. Постійно проводиться обслуговування громадян та обробка пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами відділу обслуговування громадян, які безпосередньо здійснюють прийом.

  2.8. Проводиться варифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для  нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

   Протягом 1 кварталу 2018 року опрацьовано 541 справу, з них:

  - персональні дані до АСОПД внесено вірно – 276 справ;

  - приведено до відповідності – 7 справ;

  - померлих – 127 справ;

  - закінчення строку виплати пенсії – 27 справ;

  - викликано для уточнення персональних даних – 104 особи.

  Протягом 2 кварталу 2018 року списки осіб, які підлягають варифікація та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для  нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не надходили.

  2.9. В повному обсязі та своєчасно проводиться направлення розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим  працівникам. Нааправлено 360 розрахунків ( в т.ч.  за ІІ квартал 2018 року направлено133 розрахунки). Отримано з інших  управлінь ПФУ 38 розрахунків, що опрацьовані та направлені по установах.

   

  III. Формування світогляду неприйняття корупції, залученням громадськості до реалізації антикорупційних заходів

  3.1. Протягом звітного періоду здійснювались моніторинг стану виконання антикорупційних заходів

  3.2. Повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління не надходило.

  3.3. Інформація про результати виконання заходів Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів  за 2017 рік оприлюднена на сторінці FACEBOOK об’єднаного управління 09.01.2018 та веб-сайті Васильківської районної державної адміністрації  08.02.2018.

  Заходи Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів  на 2018  рік оприлюднені на сторінці FACEBOOK об’єднаного управління 02.04.2018.

  Інформація про результати виконання заходів Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів  за 1 квартал 2018 року розміщена на сторінці FACEBOOK об’єднаного управління 02.04.2018.

  3.4. Залучається громадськість до обговорення підсумків роботи Васильківського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України Київської області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи опитування та інші методи комунікацій з громадськістю.

  3.5. Забезпечений доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена та знаходиться у володінні Васильківського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України Київської області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

  В управлінні діє наказ від 31.05.2017 № 58 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», яким призначена відповідальна за організацію доступу до публічної інформації, розгляд, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до управління – Метьолкіна Валентина Василівна заступник начальника управління. Визначено в управлінні кабінет № 2 місце для роботи із документами , їх копіями, що містять публічну інформацію.

  IV. Удосконалення роботи з персоналом

  4.1. Відділом персоналу та організаційно-інформаційної роботи протягом звітного періоду здійснювався  моніторинг додержання службовцями    антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Випадків щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб державних службовців управління станом на 27.06.2018  не встановлено.

  4.2. Протягом січня - червня  2018 року   сектором по роботі з персоналом проведено 74 перевірки фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Васильківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області. У 1  півріччі  2018 року фактів несвоєчасного подання  декларацій працівниками об’єднаного управління не встановлено.

  4.3. Працівниками сектору по роботі з персоналом протягом січня – червня 2018 року  проводилась  інформаційно-роз'яснювальна робота. Зокрема, для  працівників управління  проведено 4 навчання з питань щодо чергового етапу е-декларування  та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або самоврядування та 1 навчання про конфлікти інтересів на державній службі та порядок їх врегулювання. Крім того, проведено   2 тестування   держслужбовців управління з питань антикорупційного законодавства.  

   

   

  V. Сфера публічних фінансів.

  5.1. Управлінням в установленому порядку оприлюднюється інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг в системі Prozzoro.

  5.2. З метою недопущення переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій, проводиться постійний контроль за фінансуванням пенсійних виплат. Протягом звітного періоду забезпечено стале фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, що проводилось згідно календарного графіка, затвердженого на відповідний місяць, щоденно та в повному обсязі відповідно до наданого з головного управління Пенсійного фонду України у Київській області фінансування.

  5.3. Для забезпечення здійснення управлінням закупівель з використанням електронної системи закупівель в управлінні видано наказ від 13.07.2017 № 67 «Про деякі питання організації закупівель для потреб управління». Наказом визначено, що закупівля товарів робіт послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч та є меншою за вартість, встановлену абзацом 2 та 3 ч.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюється з використанням електронної системи закупівель. Також, наказом визначено осіб відповідальних за проведення допорогових електронних закупівель. Протягом 1 кварталу 2018 року проведено 2 допорогові закупівлі з застосуванням електронної системи закупівель на суму 35,5 тис. грн. та завершено  1 переговорну процедуру на суму 6 300,0 тис.грн. Протягом 2 кварталу 2018 року в системі розміщено оголошення по трьом допороговим закупівлям, за результатами яких укладено два договори (по одній закупівлі пропозиції відсутні).

   

  Наказом по управлінню від 01.08.2016 №56 «Про тендерний комітет Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області» затверджено положення про тендерний комітет та склад тендерного комітету.

  5.4. Процедура закупівель проводиться з недопущенням поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі.

   

   

   

   

  Круглий стіл

    На виконання Плану заходів координації спільних дій відомств по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників  в приміщенні управління проведено засідання у форматі «круглого столу» на тему...

  Захід в рамках Меморандуму між Пенсійним фондом України та ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс»

    Захід в рамках Меморандуму між Пенсійним фондом України та ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» 23 травня 2018 року у Васильківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області відбулась...

  Інформаційно – роз’яснювальна робота з підприємцями міста Василькова

    Працівники Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України продовжують проводити активну роз’яснювальну роботу серед фізичних осіб - підприємців щодо необхідності своєчасної та повної сплати...

  Підсумки роботи Васильківського об'єднаного управління пенсійного фонду України

    20 лютого 2018 року, під головуванням першого заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Василя Верещака, відбулася підсумкова нарада за результатами роботи Васильківського...

  Про реалізацію Заходів

      Про реалізацію Заходів Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Липень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031