Про реалізацію Заходів

   

   

  Про реалізацію Заходів Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.
  З метою організації виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в управлінні видано наказ від 13.07.2017 № 64 «Про організацію виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік», яким затверджені заходи управління щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів (далі – Заходи).
  1. Удосконалення нормативно-правової бази
  1.1. В управлінні постійно здійснюється моніторинг норм та практики застосування, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, з метою внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду та приведення у відповідність актуальним корупційним викликам і загрозам. Так, юридичним відділом здійснювалась перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, господарських договорів (угод), інших нормативних актів та розпорядчих документів, що подаються на підпис (затвердження) начальнику управління. Проводиться перевірка здійснення допорогових закупівель на відповідність законодавству.
  Питання організації виконання антикорупційної програми Пенсійного фонду України розглядалося на оперативних нарадах при начальнику управління.
  1.2. Вчасно проводиться аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб. В разі необхідності вносяться пропозиції щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей.
  II. Організаційно - управлінські заходи
  2.1 Взаємодія між структурними підрозділами та спеціалістами управління здійснюється в межах своєї компетенції та обов’язків, визначених положеннями про відповідні структурні підрозділи та посадовими інструкціями спеціалістів.
  2.2. Протягом серпня 2017 року юридичним відділом здійснено перегляд положень про структурні підрозділи управління та посадових інструкції головних спеціалістів на предмет відповідності їх чинному законодавству.
  2.3. Щоквартально здійснюється моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління та членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Порушень не виявлено.
  2.4. Забезпечено оптимізацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду. В управлінні дотримується режим раціонального та економного використання енергоресурсів, автотранспорту, телефонного, міжміського зв’язку. В повному обсязі забезпечені обов’язкові виплати пов’язані з оплатою праці, видатки на комунальні послуги, енергоносії.
  2.5. З метою стягнення заборгованості юридичним відділом станом на 26.12.2017 подано 44 позовних заяв про стягнення заборгованості в сумі 613,6 тис. грн. В результаті проведеної позовної роботи в рахунок погашення боргу надійшло 404,9 тис. грн.
  На виконанні в органах ДВС знаходиться 84 виконавчих документів управління на суму 1548,8 тис. грн. В рахунок погашення боргу за виконавчими документами управління надійшло 143,4 тис. грн.
  2.6. В управлінні впроваджено відеофіксацію під час проведення прийому громадян із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом, на право особистого та приватного життя. Аудіофіксація буде впроваджена в межах фінансових можливостей.
  2.7. Постійно проводиться обслуговування громадян та обробка пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами відділу обслуговування громадян, які безпосередньо здійснюють прийом.
  2.8. Проводиться варифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  Протягом звітного періоду опрацьовано 1029 справ, з них:
  - персональні дані до АСОПД внесено вірно – 598 справ;
  - приведено до відповідності - 207 справи,
  - померлих - 141 справа;
  - викликано для уточнення персональних даних – 83 осіб.
  2.9. В повному обсязі та своєчасно проводиться направлення розрахунків для відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим працівникам. З початку року направлено 819 розрахунків (в т.ч. за 4 квартал 2017 року - 351 розрахунок). Отримано з інших управлінь ПФУ 165 розрахунків (в т.ч. за 4 квартал 2017 року - 55 розрахунків), що опрацьовані та направлені по установах.
  III. Формування світогляду неприйняття корупції, залученням громадськості до реалізації антикорупційних заходів
  3.1. Протягом звітного періоду здійснювались моніторинг стану виконання антикорупційних заходів 
  3.2. Повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління не надходило.
  3.3. Інформація про результати виконання заходів Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області щодо виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів за 9 місяців 2017 року оприлюднена на сторінці FACEBOOK управління 05.10.2017.
  3.4. Залучається громадськість до обговорення підсумків роботи Васильківського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України Київської області, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікацій з громадськістю.
  На сторінці FACEBOOK Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області 28.11.2017 розміщено статтю «Подолаємо корупцію разом», у якій зазначено куди необхідно громадянам надавати повідомлення з інформацією про вчинення працівниками органів Пенсійного фонду України Київської області корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Аналогічні статті розміщені на офіційних сайтах Васильківської РДА (30.11.2017) та Васильківського міськвиконкому (28.11.2017)
  3.5. Забезпечений доступ громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена та знаходиться у володінні Васильківського об’єднаного управлінні Пенсійного фонду України Київської області, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
  В управлінні оновлений наказ від 31.05.2017 № 58 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» , яким призначена відповідальна за організацію доступу до публічної інформації, розгляд, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходить до управління – Метьолкіна Валентина Василівна заступник начальника управління. Визначено в управлінні кабінет № 2 місце для роботи із документами , їх копіями, що містять публічну інформацію.
  IV. Удосконалення роботи з персоналом
  4.1. Відділом персоналу та організаційно-інформаційної роботи протягом звітного періоду здійснювався моніторинг додержання службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Випадків щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб державних службовців управління станом на 26.12.2017 не встановлено.
  4.2. Протягом січня - грудня 2017 року відділом персоналу та організаційно-інформаційної роботи проведено 100 перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Васильківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Київської області. З них - у 4 кварталі 2017 року перевірено 6 фактів своєчасного подання декларацій. Встановлено 1 випадок несвоєчасного подання декларації перед звільненням у лютому 2017 року, про що направлено повідомлення НАЗК від 15.02.2017 № 917/08.
  4.3. Працівниками відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи протягом січня - грудня 2017 року проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота. Зокрема, для працівників управління проведено 6 навчань з питань негативного ставлення до корупції, в тому числі, у 4 кварталі 2017 року щодо дотримання норм антикорупційного законодавства проведено 2 навчання та проведено 1 тестування 48 держслужбовців управління. На навчаннях розглядались питання про права осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), про подання декларацій. Крім того, у грудні 2017 року держслужбовці управління зареєструвались та проходять безкоштовний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».
  Підвищили кваліфікацію на короткотермінових курсах з питань запобігання та протидії корупції протягом 2017 року 5 державних службовців, з них у 4 кварталі 2017 року – 3 державних службовця. 
  V. Сфера публічних фінансів.
  5.1. Управлінням в установленому порядку оприлюднюється інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг в системі Prozzoro.
  5.2. З метою недопущення переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій, проводиться постійний контроль за фінансуванням пенсійних виплат. Протягом звітного періоду забезпечено стале фінансування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, що проводилось згідно календарного графіка, затвердженого на відповідний місяць, щоденно та в повному обсязі відповідно до наданого з головного управління Пенсійного фонду України у Київській області фінансування.
  5.3. Для забезпечення здійснення управлінням закупівель з використанням електронної системи закупівель в управлінні видано наказ від 13.07.2017 №67 «Про деякі питання організації закупівель для потреб управління». Наказом визначено, що закупівля товарів робіт послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч та є меншою за вартість, встановлену абзацом 2 та 3 ч.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюється з використанням електронної системи закупівель. Також, наказом визначено осіб відповідальних за проведення допорогових електронних закупівель.
  Наказом по управлінню від 01.08.2016 №56 «Про тендерний комітет Васильківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області» затверджено положення про тендерний комітет та склад тендерного комітету.
  5.4. Процедура закупівель проводиться з недопущенням поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі.

  ПОДОЛАЄМО КОРУПЦІЮ РАЗОМ

    З метою забезпечення  реалізації державної антикорупційної політики, а також своєчасного виявлення та припинення корупційних проявів в органах Пенсійного фонду України, громадяни мають право повідомляти про виявлені...

  Погашення боргів - спільна робота управління та Державної виконавчої служби

    Забезпечення своєчасного фінансування й виплати пенсій та грошової допомоги - основне завдання Пенсійного фонду, для реалізації якого необхідне стабільне наповнення бюджету. Нажаль, не всі платники вчасно розраховуються по...

  Пенсійний фонд створює комфортні умови для отримання якісних та оперативних послуг

    У приміщенні Васильківського  об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області особам з обмеженими можливостями створені комфортні умови  для отримання якісних та оперативних послуг, що...

  Індексація пенсії непрацюючим пенсіонерам, що отримують пенсію за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

    Індексація пенсії військовим пенсіонерам здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078 «Про...

  Про стан інформаційно - роз’яснювальної роботи управління

    Одним із пріоритетних напрямків роботи Васильківського об’єднане управління Пенсійного фонду України Київської області  є проведення активної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед мешканців міста та району...


Васильківська районна державна адміністрація

08601, Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4
(045-71) 2-20-04 - приймальня
(045-71) 2-20-04 - сектор звернення громадян

(068)559-75-92 - Телефон чергового райдержадміністрації у неробочий час, вихідні та святкові дні

rda@vasilkivrda.gov.ua
rdavasilkiv@ukr.net
www.vasilkivrda.gov.ua
 
Президент України
Президент України
 
Урядовий Портал
Урядовий Портал
 
Київська ОДА
Київська ОДА
 
Міська Рада
Міська Рада
 
 
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031